Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

Pochmurne
Reposted fromzelbekon zelbekon viaorangeugarte orangeugarte
Pochmurne
Pochmurne
0385 92de 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakoralina koralina
Pochmurne
1036 545e 390
Reposted frompastainmy pastainmy viaorangeugarte orangeugarte
Pochmurne
rainbow-wave-lego-ball-machine
Reposted fromPsaiko Psaiko viaorangeugarte orangeugarte
6089 ed47 390
Reposted fromdorks dorks vianyaako nyaako
Pochmurne
3974 c7db 390
Reposted fromlittlefool littlefool vianyaako nyaako
Pochmurne
Pochmurne
Reposted fromzelbekon zelbekon vialubisztosuko lubisztosuko
7200 6afb 390
Reposted fromdragonborn dragonborn vianyaako nyaako

February 17 2017

Pochmurne
1956 a908 390
Reposted fromgarter garter viaprengelbitte prengelbitte
Pochmurne
Pochmurne
Exponential escalation
Reposted fromnanoknee nanoknee viasober sober
Pochmurne
Reposted fromgruetze gruetze viasober sober
Pochmurne
9766 528a 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viablackbagira blackbagira
Pochmurne
Prosta historia o niemyśleniu

Nie mogłem zasnąć, myślałem o tobie całą noc. Zdrzemnąłem się nad ranem i po przebudzeniu ostrożnie sprawdziłem, czy nadal o tobie myślę. Na szczęście nie myślałem, jednak przez to, że zastanawiałem się, czy o tobie myślę, znów zacząłem myśleć i teraz nie mogę przestać, bo albo o tobie myślę albo staram się nie myśleć i przez to nadal myślę, albo przez chwilę rzeczywiście nie myślę i jestem z tego tak dumny, że natychmiast chcę ci się tym pochwalić, więc znów myślę.
— facebook/Piotr Adamczyk
Reposted frompensieve pensieve viablackbagira blackbagira
Pochmurne
Ponoć biorą się z tego, że mózg sądzi, że ciało obumiera. Te nagłe skurcze to taki sygnał alarmowy w stylu "rusz dupę, bo umrzesz".
Reposted fromzusia zusia viablackbagira blackbagira
2093 516c 390
Reposted fromfreakish freakish viablackbagira blackbagira
Pochmurne
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyveee yveee viablackbagira blackbagira
Pochmurne
1496 c918 390
Reposted fromstylte stylte viakoralina koralina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl